Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.

Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.

Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.

Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.

Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.

Úvod

Pamatujme si: Obrana proti šikaně a diskriminaci na pracovišti je legitimní a každý na ni má právo.

Problematika diskriminace a šikany na pracovišti je časté téma diskusí a právního poradenství pro zaměstnance. Stačí zadat toto slovní spojení do internetového vyhledávače a objeví se nespočet stránek, které se touto problematikou zabývají. Přestože ty nejkřiklavější případy šikany a diskriminace na pracovišti jsou již dnes minulostí (vzpomeňme např. na zaměstnankyně označené ve specifických dnech červenou páskou), je zjevné, že i dnes je to stále živé téma.

Není vždy snadné odlišit, kdy je chování vůči zaměstnanci, ať už ze strany kolegů, nebo nadřízených, projevem směřujícím k spravedlivě požadovanému pracovnímu výkonu, a kdy je chováním šikanózním a  neoprávněným. Navíc se stává, že ten, kdo je objektem takového chování, jej líčí jinak než jeho subjekt. V této práci se tedy zabývám tím, co je vlastně diskriminace a šikany na pracovišti, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.