Úvod

Cílem kurzu, pro jehož účely vzniká tento materiál, není poukázat na genderovou problematiku ve školství. To již učinili jiní a byl by to jistě jen malý cíl. Je potřeba od teoretických poznatků přikročit ke krokům zlepšující genderové postavení žen i mužů ve školství. Právě tomu se věnuje celý projekt „GENDER POINT na SZŠ Děčín“, a obzvláště pak tento modul. Od stručného teoretického úvodu přejdeme na praktické ukázky genderové nerovnosti a možností, jak se s nimi vyrovnávat ve vztahu k zákonným zástupcům (pro zjednodušení budu následně používat pojem „rodiče“) a samotným žákům.