Základy AJ 002
(Základy AJ 002)

 
 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 
 


Cílem kursu je uvést začínajícího studenta angličtiny do studia jazyka. Po úspěšném absolvování kursu bude student schopen konsistentně pohovořit na neformální úrovni o svém soukromém životě, dokáže vyřídit jednoduchý telefonát a e-mailovou poštu, projeví schopnosti orientace v základních pojmech týkajících se jeho pracoviště.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu