EIA a SEA - aplikace procesu posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA a SEA)

 


Proces posuzování vlivů na životní prostředí zaujímá jedno z nejdůležitějších míst v systému prevence poškozování životního prostředí. Může pomoci zabránit vzniku nenapravitelných škod a zamezit, či alespoň minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.