Základy AJ 001
(Základy AJ 001)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 


Cílem kursu je uvést začínajícího studenta angličtiny do studia jazyka. Po úspěšném absolvování kursu bude student schopen konsistentně pohovořit na neformální úrovni o svém soukromém životě, dokáže vyřídit jednoduchý telefonát a e-mailovou poštu, projeví schopnosti orientace v základních pojmech týkajících se jeho pracoviště.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key