Principy účinné distanční výuky 001
(Principy DiV 001)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se zásadami efektivní distanční výuky v kontextu vzdělávání dospělých. Diskutovány budou typy distančních studijních opor, požadavky na autora a tutora distančního kurzu a zásady účinné distanční pedagogické komunikace.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key