Principy účinné distanční výuky 001
(Principy DiV 001)

 
 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se zásadami efektivní distanční výuky v kontextu vzdělávání dospělých. Diskutovány budou typy distančních studijních opor, požadavky na autora a tutora distančního kurzu a zásady účinné distanční pedagogické komunikace.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu