Základy distančního vzdělávání 001
(Základy DiV 001)

 
 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu
 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy a principy v oblasti distančního vzdělávání. Pozornost bude věnována také přípravě a organizaci distanční formy výuky včetně jejího personálního zajištění.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu