Základy distančního vzdělávání 001
(Základy DiV 001)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy a principy v oblasti distančního vzdělávání. Pozornost bude věnována také přípravě a organizaci distanční formy výuky včetně jejího personálního zajištění.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key