• Cílem kursu je uvést začínajícího studenta angličtiny do studia jazyka. Po úspěšném absolvování kursu bude student schopen konsistentně pohovořit na neformální úrovni o svém soukromém životě, dokáže vyřídit jednoduchý telefonát a e-mailovou poštu, projeví schopnosti orientace v základních pojmech týkajících se jeho pracoviště.


  • Cílem kursu je uvést začínajícího studenta angličtiny do studia jazyka. Po úspěšném absolvování kursu bude student schopen konsistentně pohovořit na neformální úrovni o svém soukromém životě, dokáže vyřídit jednoduchý telefonát a e-mailovou poštu, projeví schopnosti orientace v základních pojmech týkajících se jeho pracoviště.


  • Hlavním cílem kurzu je seznámení s problematikou práce s programy v kancelářském balíčku MS Office 2003, konkrétně s programy Word a Excel. Samozřejmostí je také zvládnutí záklaních operací se systémem Windows a využití Internetu a E-mailu.


  • Hlavním cílem kurzu je seznámení s problematikou práce s programy v kancelářském balíčku MS Office 2003, konkrétně s programy Word a Excel. Samozřejmostí je také zvládnutí záklaních operací se systémem Windows a využití Internetu a E-mailu.